Privacybeleid

GDPR… General Data Protection Regulation
De Europese privacywetgeving die is ingegaan op 25 mei 2018.
Deze wetgeving is er voor iedereen die persoonlijke gegevens verwerken. Ook wij als sportclub moeten u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met jullie persoonlijke gegevens, want zoals jullie weten houden wij onder andere jullie contactgegevens bij.
Hieronder geven we jullie alle informatie op een zo transparant mogelijke manier. Indien iets niet duidelijk is of je hebt nog bijkomende vragen, kan u altijd contact opnemen met de club.

Welke gegevens verwerkt Sportiek Spins?

We verzamelen enkel gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een licentie bij de RBIHF (de Inline Hockey bond). Deze gegevens worden doorgegeven aan de RBIHF, zodat de speler in orde is om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
We verzamelen ook nog extra contactgegevens, zodat wij als club de spelers en/of ouders op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen binnen de club (zoals uren wedstrijd, veranderingen van trainingsuren, enzovoort).
Al deze informatie bundelen we in een ledenlijst die zowel naar de leden van het bestuur, als ook de coaches wordt gestuurd.

Waar krijgt of verzamelt Sportiek Spins de gegevens?

Via het inschrijvingsformulier verzamelen we de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van de licentie bij de RBIHF. De overige informatie krijgen we via mail, waarin gevraagd wordt om uw gegevens te controleren (als we ze al hebben) en te updaten indien nodig.

De ledenlijst die we opmaken via de gekregen gegevens, wordt verzonden via mail naar (en eventueel bewaard op de computers van) de leden van het bestuur en de coaches.

Waarom worden de gegevens bewaard?

We bewaren deze gegevens voornamelijk voor de communicatie tussen club en spelers/ouders. Tijdens het seizoen gebeurt het ook dat we de gegevens (of een deel daarvan) van een lid van onze club opnieuw moeten opsturen naar de RBIHF.
We bewaren deze gegevens ook om het de leden makkelijker te maken om zich het jaar nadien opnieuw in te schrijven. Zo moeten de leden niet elk seizoen opnieuw al hun informatie doorgeven, tenzij er iets van hun gegevens veranderd is.

Wie verwerkt er de persoonlijke gegevens bij Sportiek Spins?

  • Kim Pieters (voorziter/de penningmeester/PR)
  • Robin Van de Velde (de secretaris)
  • Lotte Vander Weyde ( co- penningmeester)
  • Chris Vander Weyde ( technisch directeur).

Wie krijgt de gegevens?

  • De RBIHF (de Inline Hockey bond)
  • De leden van het Sportiek Spins bestuur en de coaches van Sportiek Spins.

Wat wordt precies hoe, waar en hoelang bewaard?

Alle gegevens worden verzameld in een ledenlijst per seizoen. Elk seizoen krijgt een apart bestand
zodat oud-leden niet gemixt worden met huidige leden.
We bewaren die op de computer en op mail.
Ledenlijsten worden nooit verwijderd, zodat wanneer oud-leden terugkomen wij gemakkelijk hun licentie en andere gegevens kunnen terugvinden.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

De gegevens die Sportiek Spins verzameld en bewaard, worden beveiligd via een wachtwoord op de computer. Ook de gegevens die op mail staan zijn beveiligd via een inlog systeem (gmail, hotmail, …).
Er staat ook een antivirus programma op de computers, om te voorkomen dat deze gegevens bemachtigd kunnen worden door virussen.

Hoe kunt u uw rechten rond uw privacygegevens uitoefenen?

U kunt te allen tijde opvragen bij de leden van het bestuur en/of de coaches welke gegevens wij hebben van u (of uw kind). Indien u uw gegevens (of dat van uw kind) wenst te verwijderen uit één of meerdere ledenlijsten, kan u dit vragen aan Kim Pieters (voorziter/de penningmeester/PR), Robin Van de Velde (de secretaris), Lotte Vander Weyde ( co- penningmeester), Chris Vander Weyde ( technisch directeur).

Hoe gaat Sportiek Spins om met een datalek?

Indien wij weet krijgen van een datalek, zal de club alle betrokkenen via mail op de hoogte brengen over:

  • Wat er is gebeurd?
  • Hoe is dit kunnen gebeuren?
  • Hoe gaan we dit oplossen?
  • Welke stappen gaat de club nemen om dit in de toekomst te vermijden (indien mogelijk)?